การเข้าใช้งานระบบ

 • LogIn เข้าสู่ระบบ
 • 1. หน้าเพจหลัก ตรงชื่อหน่วยงานให้คลิก หน่วยงาน : กรุณา Log In หรือ
  2. ด้านล่างหน้าจอภาพ เลือก Log In
  3. จะแสดงหน้าเพจดังนี้... • คลิกเลือกหน่วยงาน จะแสดงรายชื่อหน่วยงานให้เลือก
 • กรอกรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบตามที่กำหนดให้
 • คลิก LOG IN
 • แสดงหน้าเพจเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย • แฮมเบอร์เกอร์เพจเมนู     เมื่อคลิกจะแสดงดังนี้... • เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ
 • 1. ด้านล่างหน้าจอภาพ คลิก ชื่อหน่วยงาน
  2. จะแสดงหน้าเพจเพื่อให้กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  3. คลิกบันทึกข้อมูล
การบันทึกข้อมูล แบบ ปค.๑

 • หน้าจอเพจหลัก เลือก แบบ ปค.๑
 • จะแสดงหน้าเพจ และเมนรายการดังนี้... • เพิ่ม หรือ แก้ไขข้อมูล คลิกเลือก    แก้ไขแบบ ปค.๑
 • เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูตัวอย่างไฟล์เอกสารได้ โดยคลิกเลือก    เนื้อหา
 • คลิกเลือก   พิมพ์แบบ ปค.๑   เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์เอกสารเพื่อลงนาม
 • คลิกเลือก    Upload ไฟล์ ปค.๑ (ลงนามแล้ว)   ไฟล์เอกสารที่ลงนามแล้ว Upload กลับเข้าไปในระบบ
 • จะแสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล แบบ ปค.๑ ... • จะแสดงหน้าเพจ Upload ไฟล์เอกสาร...


การบันทึกข้อมูล แบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕

 • หน้าจอเพจหลัก เลือก แบบ ปค.๔ หรือ แบบ ปค.๕
 • จะแสดงหน้าเพจ และเมนรายการดังนี้... • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล ที่ตารางรายการ แก้ไข คลิก   
 • ดูตัวอย่างข้อมูลที่บันทึก ที่ตารางรายการ แสดง คลิก   
 • จะแสดงแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล ดังนี้.... • กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • % ความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล ให้ผู้บันทึกข้อมูลกรอกเองเพื่อเตือนว่าได้บันทึกข้อมูลมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด
 • เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารเพื่อลงนามคลิกเลือก พิมพ์แบบ
 • เลือกคลิก Upload เพื่อส่งไฟล์เอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วเข้าระบบ
 • ตัวอย่างไฟล์เอกสารลงเพื่อลงนาม